Instytut Studiów Podyplomowych

Wymagane dokumenty

Dokumenty, które należy dostarczyć:

 • Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj),
 • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł (jeśli jest wymagane),*
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (umowa będzie dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line lub można ją wypełnić i podpisać w sekretariacie podczas składania dokumentów).

* Wpisowe jest zwracane tylko w przypadku nieuruchomienia specjalności wybranej przez słuchacza.

 

 

Dokumenty można dostarczyć:

 • za pomocą poczty tradycyjnej (listownie),
 • osobiście w jednym z naszych sekretariatów:
  • Tychy 43-100 ul. Sienkiewicza 1,
  • Częstochowa 42-202, Aleja Najświętszej Maryi Panny 2
 •  
 
 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy dostarczyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.

Rekrutacja trwa do 19.04.2022 r.