Instytut Studiów Podyplomowych

Administracja i zarządzanie publiczne

Cena: 340zł

Semestrów: 2
Ilość rat: 10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper varius quam et tincidunt. Etiam lorem nibh, euismod id leo vitae, laoreet cursus metus. Quisque lacinia ut leo sit amet consectetur. Sed congue risus quis urna egestas, a eleifend lacus ultrices. In tincidunt turpis metus, vel congue arcu interdum in. Donec in nisi sit amet urna cursus pellentesque et vitae quam. Morbi eget orci magna. Cras condimentum fringilla ex, tempus vehicula justo volutpat vel. Praesent neque quam, commodo sit amet vulputate ut, faucibus bibendum tellus.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

2 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Administracja i zarządzanie publiczne

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3400,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Nowoczesna administracja publiczna to sfera, w której szczególną rolę odgrywają innowacje, pomysłowe rozwiązania i wysokie kwalifikacje. Z tego również powodu tendencje rynku pracy wskazują na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych w tej dziedzinie specjalistów. Dlatego Instytut Studiów Podyplomowych proponuje Ci studia podyplomowe na specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne. Mają one za zadanie przygotować przyszłe i obecne kadry urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania we współczesnej strukturze administracyjnej i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jeśli pragniesz realizować się w tym kierunku i podjąć pracę w obiecującym, przyszłościowym zawodzie, wybierz studia podyplomowe. Dzięki nam szybko i skutecznie zdobędziesz wszystkie potrzebne kwalifikacje i z łatwością rozpoczniesz karierę zawodową.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji publicznej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z tą sferą.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie pełnego zestawu kwalifikacji i kompetencji potrzebnych do pracy w sektorze administracji publicznej - od najniższych stanowisk, do tych kierowniczych. Kadra Instytutu Studiów Podyplomowych składa się z czołowych wykładowców akademickich i doświadczonych specjalistów, którzy przygotują Cię do pełnienia zawodu w nowoczesnych strukturach administracji. Wraz z innowacyjnymi narzędziami i metodami pracy poznasz także pełną teorię organizacji administracji, zagadnienia dotyczące kształtowania przestrzeni społecznej i ekonomicznej państwa, oraz najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Stawiamy szczególny nacisk na efektywne i szybkie nauczanie poprzez:

- wykłady interaktywne,

- zajęcia warsztatowo-treningowe,

- burze mózgów,

- case study,

- ćwiczenia indywidualne

- pracę w zespołach.

Perspektywy zawodowe

Studia podyplomowe na specjalności Administracja i Zarządzanie Publiczne wyposażą Cię w cenne kompetencje i kwalifikacje, które sprawią, że bez żadnych trudności podejmiesz pracę w olbrzymim sektorze administracji publicznej. Jako absolwent zostaniesz wyposażony w komplet wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne pełnienie obowiązków zawodowych i świadczenie usług na wysokim, konkurencyjnym poziomie.

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akty prawa miejscowego
Poznasz definicje prawa miejscowego, dowiesz się co to jest prawo miejscowe i kto je ustanawia oraz w jakich sprawach się je stosuje.
Partnerstwo-publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne
Dowiesz się czym jest partnerstwo publiczno-prywatne i jakie ustawy je regulują. Poznasz przykłady PPP, dowiesz się także jakie niesie za sobą zagrożenia.
Podstawy makro i mikroekonomii
Poznasz podstawowe pojęcia i zależności ekonomiczne. Zgłębisz teorię poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz na podstawie przykładów zauważysz zależności i nauczysz się ich interpretacji.
Podstawy prawa cywilnego , umowy w administracji
Przekażemy wiedzę dotyczącą istoty prawa cywilnego i jego podstawowych mechanizmów; zapoznasz się z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego; Poznasz podstawowe instytucje prawne z części ogólnej kodeksu cywilnego; Poznasz podstawowe mechanizmy działania instytucji prawa prywatnego w zakresie regulowania relacji między osobami fizycznymi i prawnym, w tym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nauczysz się stosowania podstawowych norm prywatnoprawnych i dostrzegania związków prawa prywatnego z innymi gałęziami prawa.
Podstawy prawoznawstwa
Przekażemy elementarną wiedzę o podstawowych pojęciach dyskursu prawnego, elementarnych koncepcjach teoretycznych oraz o instytucjach prawnych; Ukształtujesz także umiejętności praktyczne na najbardziej podstawowym poziomie, w tym umiejętność analizy aktów normatywnych
Polityka regionalna Polski i UE
Dowiesz się czym jest polityka regionalna Polski i UE. Zglebisz perspektywy finansowe 2000-2006 , w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Poznasz także perspektywy finansowe 2007-2013.
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna – jako ingerencja instytucji państwowych, przyznająca pomoc pojedynczym podmiotom gospodarczym. Przybliżymy czym jest i na czym polega praca tego organu. Dowiesz się komu należy się pomoc i jakie są kryteria przyznawania pomocy publicznej , poznasz także jej formy.
Prawo administracyjne materialne
Poznasz Prawo administracyjne materialne jako dział prawa administracyjnego, obejmujący powszechnie obowiązujące normy zawarte w przepisach prawa. Poznasz także rodzaje norm prawa administracyjnego materialnego, a także kryterium przedmiotowe prawa administracyjnego materialnego.
Prawo finansów publicznych
Zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów publicznych, a także z zakresu głównych obszarów finansów publicznych. Poznasz aspekty systemu finansowego, różnice pomiędzy finansami publicznymi a prywatnymi, funkcje finansów publicznych, prawne aspekty systemu podatkowego. Zdobędziesz wiedzę praktyczną na temat źródeł dochodu budżetu państwa.
Prawo podatkowe
Poznasz definicję prawa podatkowego w Polsce. Dowiesz się jak klasyfikuje się podatki, a także co to jest przerzucalność podatkowa.
Prawo pracy dla urzedników administracji publicznej
Poznasz prawo pracy dla urzędników administracji publicznej jako szczególny rozdział prawa pracy.
Prawo ustrojowe administracji publicznej , organizacja i zadania
Poznasz definicję prawa administracji publicznej, czym jest , czym się zajmuje i czego właściwie dotyczy. Dowiesz się z jakich trzech elementów składa się prawo administracyjne oraz czym jest prawo administracyjne jako prawo publiczne.
Prawo zamówień publicznych
Wyjaśnimy czym zajmuje się prawo zamówień publicznych jako ustawa regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.
Procedury administracyjne
Poznasz regulacje postępowania administracyjnego w Polsce. Zgłębisz zakres regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz zasady i rodzaje postępowania administracyjnego. Poznasz organy administracji publicznej. Dowiesz się jakie są strony i uczestnicy postępowania.
Zarządzanie w administracji publicznej
Zrozumiesz istotę i metody zarządzania publicznego. Nauczysz się działać zgodnie z zasadami organizacji urzędów administracji publicznej, przygotowywać dokumenty określające organizację urzędów administracji, wykorzystywać metody i techniki selekcji pracowników, skutecznie motywować pracowników, wykorzystywać systemy oceny pracowników, organizować pracę zespołu pracowniczego.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 3400,00 zł
 • Ilość rat – 10
 • Cena za miesiąc – 340 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Brak konieczności realizowania praktyk.