Instytut Studiów Podyplomowych

Język polski

Cena: 350zł

Semestrów: 3
Ilość rat: 12

Studia podyplomowe na specjalności Język polski w edukacji to propozycja dla tych, którzy pragną zyskać szerokie kompetencje i kwalifikacje do wykonywania interesującego, dobrze płatnego, a przede wszystkim, pewnego zawodu nauczyciela języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Adresatami są osoby, które posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. Jeśli jesteś jedną z nich, nie zwlekaj. Zacznij realizować swoje pasje i marzenia, wykorzystaj wewnętrzny potencjał i swoje mocne strony i zbuduj dla siebie lepszą przyszłość już dziś - zapisz się na kierunek Język polski w edukacji w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

3 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Język polski

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Ukończenie studiów nie wiąże się zawsze z gwarancją zatrudnienia czy prowadzeniem owocnej kariery zawodowej. Do tego potrzebne jest znacznie więcej, w tym umiejętność bycia elastycznym i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy. Często wymaga to ciągłego dokształcania się i nabywania coraz to nowszych kompetencji. Jeśli chcesz być dobrze opłacanym specjalistą w swojej dziedzinie i każdego dnia realizować się w ciekawym i wymagającym zawodzie, musisz postawić na rozwój. To klucz do osiągnięcia sukcesu, satysfakcji, spełniania własnych ambicji i aspiracji, innymi słowy, do szczęśliwego i udanego życia. Stojąc w miejscu, tak naprawdę cofasz się - dlatego tak ważne jest aby korzystać ze wszelkich dostępnych możliwości i dostępnego wsparcia oraz ciągle kroczyć w wytyczonym przez siebie kierunku. Dopiero solidne przygotowanie pomoże Ci pokonywać codzienne trudności i mierzyć się nowymi wyzwaniami. Wiedzą o tym nauczyciele, których praca wiąże się z wielkim wysiłkiem i olbrzymią odpowiedzialnością. Aby zostać dobry nauczycielem, potrzebujesz porządnego i kompleksowego wykształcenia zarówno w ramach wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Wiedząc, jak ważne dla Ciebie jest solidne przygotowanie, Instytut Studiów Podyplomowych oferuje Ci kierunek na specjalności Język polski w edukacji, którego ukończenie uprawnia do wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. To jeden z najważniejszych przedmiotów, w całym programie nauczania - młodzi ludzie uczą się w jego ramach nie tylko poprawnej pisowni, wymowy i gramatyki, lecz przede wszystkim poznają polską kulturę, literaturę i uczą się kreatywnego myślenia, nabywając tym samym liczne kompetencje potrzebne w życiu codziennym. Z tego powodu, rola, którą pełni nauczyciel języka polskiego jest szczególnie ważna. Wymaga ona pasji, zaangażowania i odpowiedniego podejścia - my pomożemy Ci wydobyć twój potencjał i wykorzystać go w pracy nauczyciela. Zapotrzebowanie na dobrych specjalistów w tej dziedzinie jest wciąż bardzo duże, dlatego jeśli posiadasz wykształcenie wyższe, lecz chcesz uzupełnić je o dodatkowe, gwarantujące lepszą przyszłość kompetencje, zapisanie się na studia podyplomowe jest dla Ciebie świetnym wyborem. Wybierając studia podyplomowe wybierasz lepsze perspektywy zawodowe i komfortową pozycje w planowaniu swojej kariery.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Język polski w edukacji to propozycja dla tych, którzy pragną zyskać szerokie kompetencje i kwalifikacje do wykonywania interesującego, dobrze płatnego, a przede wszystkim, pewnego zawodu nauczyciela języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Adresatami są osoby, które posiadają wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. Jeśli jesteś jedną z nich, nie zwlekaj. Zacznij realizować swoje pasje i marzenia, wykorzystaj wewnętrzny potencjał i swoje mocne strony i zbuduj dla siebie lepszą przyszłość już dziś - zapisz się na kierunek Język polski w edukacji w Instytucie Studiów Podyplomowych.

Cel studiów

Studia podyplomowe na specjalności Język polski w edukacji ukierunkowane są przede wszystkim na jak najlepsze i najbardziej kompleksowe przekazanie Ci kompletu kompetencji i wiedzy, niezbędnej do pracy w zawodzie nauczyciela. Absolwent tej specjalności wyposażony jest w trzy typy narzędzi koniecznych do nauczania przedmiotu: w wiedzę z zakresu nauki o języku, wiedzę z zakresu nauki o literaturze i kulturze oraz umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne, umożliwiające samodzielną realizację programu nauczania, opracowywanie własnych metod i korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nasza wyspecjalizowana kadra wykładowców, poprzez szereg zajęć teoretycznych i praktycznych wyposaży Cię w zdolność sprawnego kierowania procesami edukacyjnymi. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Język polski w edukacji nadaje uprawnienia i kwalifikacje do nauczania języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Wybierz to, co będzie najlepsze dla twojego rozwoju i postaw na Instytut Studiów Podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Język polski w edukacji otworzy przed Tobą wiele drzwi i da Ci szansę na znalezienie atrakcyjnej, ciekawej i dobrze płatnej pracy. Jako absolwent uzyskasz uprawnienia i kwalifikacje do nauczania języka polskiego zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dydaktyka nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII
Uzyskasz podstawową wiedzę historycznoliteracką dotyczącą polskiego średniowiecza, renesansu i baroku, z uwzględnieniem tradycji europejskiej i szeroko rozumianych kontekstów kulturowych dostosowana do nauczania w szkole podstawowej.
Dydaktyka nauczania języka polskiego w szkole ponadpodstawowej
Uzyskasz podstawową wiedzę historycznoliteracką dotyczącą polskiego średniowiecza, renesansu i baroku, z uwzględnieniem tradycji europejskiej i szeroko rozumianych kontekstów kulturowych. Zdobędziesz podstawową wiedzę o arcydziełach literatury europejskiej; przyswoisz elementy poetyki historycznej właściwe kolejnym epokom i prądom literackim. Udoskonalisz kompetencje dydaktyczne. Poszerzysz i utrwalisz wiedzę na temat zasad, teorii i praktyk właściwych dla metodyki nauczania literatury i języka polskiego na wszystkich etapach edukacyjnych Ukształtujesz umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin: psychologii, pedagogiki ogólnej, literaturoznawstwa i językoznawstwa, w celu jej wykorzystania w pracy zawodowej nauczyciela polonisty.
Emisja głosu
Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.
Etyka zawodu nauczyciela
Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .
Gramatyka języka polskiego
Zdobędzieszwiedzę i umiejętności (a w niektórych sytuacjach – poszerzyszwiedzęi umiejętności) z zakresu podsystemów gramatycznych polszczyzny. Zdobędziesz wiedzę o współczesnej polszczyźnie nakierowanej na nauczanie gramatyki w szkołach.
Historia języka polskiego
Zapoznasz się z podsystemami językowymi w zakresie najważniejszych zmian w ich rozwoju i mających refleksy we współczesnym języku polskim. Wyrobisz umiejętności rekonstruowania form prasłowiańskich. Uświadomimy Ci przyczyny złożoność i niejednoznaczności paradygmatów fleksyjnych we współczesnej polszczyźnie oraz zmian w zakresie budowy słowotwórczej (w tym nazw własnych). Wskażemy przyczyny i kierunki zmian w podsystemie leksykalnym polszczyzny
Kultura języka polskiego z praktyczną stylistyką
Zapoznasz się z podstawowymi pojęciami z zakresu kultury języka, stylistyki Zdobędziesz wiedzę na temat metodyki pracy z dziećmi w ramach kształcenia kompetencji językowych i kulturowych Wyrobisz umiejętności kreatywnego myślenia w zakresie tworzenia ciekawych scenariuszy zajęć logopedycznych , dotyczących wdrażania umiejętności w korelacji z muzyką, plastyką, zajęciami ruchowymi etc.
Literatura dla dzieci i młodzieży
Zapoznasz się z typologią metod pracy literackiej, językowej, kształcenia literackiego z dziećmi i młodzieżą Poznasz programy do kształcenia literackiego, językowego z literatury dla dzieci i młodzieży Poznasz przewodnie nurty literatury dziecięcej i młodzieżowej(motywy-symbole-toposy) oraz sylwetki znanych autorów literatury dziecięcej Będziesz uczestniczyć w pracach w grupie, projektach metodycznych zajęć z wyodrębnieniem typów form, zadań do pracy, dopasowanych do wieku i zdolności modalnych grupy Rozwiniesz umiejętności komunikacyjne, autoprezentacyjne, analizę i interpretację tekstów , potrzebnych w pracy nauczyciela
Literatura Młodej Polski i XX w, z analizą tekstów literackich
Pozyskasz wiedzę historyczno-literackiej z zakresuMłodej Polski i XX-lecia międzywojennego. Zgłębisz wybrane prądy, konwencje literackie, gatunki, style i tematy charakterystyczne dla literatury polskiej okresu 1918-1989 ze szczególnym uwzględnieniem tych, które podejmuje edukacja polonistyczna. Zdobędziesz umiejętność samodzielnej interpretacji najwybitniejszych tekstów epoki okresu Młodej Polski XX-lecia międzywojennego.
Literatura powszechna
Zapoznasz się z typologią metod pracy literackiej, językowej, kształcenia literackiego z dziećmi i młodzieżą. Poznasz istotę kształcenia literackiego i językowego, funkcje literatury, formy i sposoby wykorzystania książki w budzeniu aktywności dziecka, młodych. Nauczysz się rozróżniać analizę od interpretacji tekstu literackiego , dokonać szczegółowej interpretacji utworów.
Literatura renesansu, baroku, oświecenia z analizą tekstów literackich
Literatura romantyzmu i pozytywizmu z analizą tekstów literackich
Uzyskasz systematyczną wiedzę o literaturze romantyzmu wraz z niezbędnymi informacjami z zakresu historii kultury (sztuki, mentalności, idei), dziejów społecznych i politycznych. Poznasz pluralizm i dynamikę tendencji literackich, a także artystycznych; przebieg zjawisk romantycznych oraz skalę przejawów neoklasycyzmu, sentymentalizmu, postromantyzmu, realizmu. W powiązaniu z koncepcjami światopoglądowymi i doktrynami estetycznymi przedstawia formy wypowiedzi poetyckiej oraz prozy narracyjnej i faktograficznej, dorobek głównych przedstawicieli literatury okresu. Pozyskasz wiedzę historyczno-literackią z zakresu pozytywizmu. Zdobędziesz umiejętność samodzielnej interpretacji najwybitniejszych tekstów epoki.
Podstawy dydaktyki
Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.
Poetyka i analiza dzieła literackiego
Praktyka
Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem. https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1
Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
Poznasz przyczyny, przejawy tych trudności, jak je można rozpoznać i jak je określamy. Jaką zastosowac profilaktykę.
Technologie informacyjne w edukacji
Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.
Tekst literacki w szkole - analiza i interpretacja
Poznasz najważniejsze teorie dotyczące interpretacji, rozumienia złożoności sytuacji komunikacyjnej w szkole, nauczysz się wprowadzania pojęć teoretycznoliterackich, a zwłaszcza rozumienia i odszyfrowywania metafory. Przyswoisz umiejętność podejmowania analizy i interpretacji z różnorakich perspektyw, umiejętność wyboru perspektywy adekwatnie do zakładanych celów lekcji, umiejętność przyjmowania różnych punktów widzenia i stanowisk uczniowskich, umiejętność stawiania granic dowolnościom interpretacyjnym i uzasadnienia istnienia tychże granic.
Wiedza o kulturze współczesnej
Poznasz złożone relacje między sposobami porozumiewania się, formami i relacjami społecznymi oraz wzorami, normami i tekstami kultury.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 4200,00 zł
 • Ilość rat – 12
 • Cena za miesiąc – 350 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Praktyki na danej specjalności podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Dokumenty do pobrania

Dlaczego mam pobrać dwa skierowania? Słuchacz ma obowiązek odbyć praktykę (w przypadku tej specjalności) w dwóch placówkach: szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jedno skierowanie dotyczy jednej placówki.

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania – „Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”).
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.