Instytut Studiów Podyplomowych

Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii

Cena: 300zł

Semestrów: 3
Ilość rat: 12

Studia podyplomowe na specjalności Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii to oferta wzbogacenia własnych kwalifikacji, w celu poszerzenia perspektyw zawodowych i zyskania większej konkurencyjności na rynku pracy, szczególnie dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii, a także do tych, którzy aktywnie nauczają już jednego przedmiotu, lecz pragną uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego. Czekamy na nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i wszystkich pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii. Zainwestuj w siebie i zagwarantuj sobie stabilną przyszłość i dogodną pozycję, do zaplanowania fantastycznej kariery naukowej i zawodowej.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

3 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii

 

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3600,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Wysiłek i trud, który wkładasz w naukę, opłaca się wtedy, gdy angażujesz swoje siły we właściwym kierunku. Dopiero w ten sposób, możesz zyskać pewność, że każda godzina spędzona na kształceniu się, pracuje na twoją przyszłość i rozwój. Tak jak każdy, posiadasz swoje mocne i słabe strony - grunt, to dobrze wykorzystać własne zalety w zawodzie, który przyniesie Ci samorealizację i spełnienie ambicji. Nawet najwęższa branża czy specjalizacja ma sens, gdy wiesz, że jesteś właściwą osobą do pracy w niej. Wykazując konsekwentność i upór, możesz osiągnąć znacznie więcej, niż Ci się wydaje. Nie trać czasu i spożytkuj go w dziedzinie, którą kochasz i którą się pasjonujesz. Dziś, rynek pracy czeka na takie osoby jak Ty. Współczesne szkolnictwo coraz szybciej adaptuje nowe przedmioty i elementy nauczania. Tradycyjny zestaw lekcji wymaga uzupełniania go o nowe zagadnienia i wiedzę, w dużym stopniu odpowiadającą aktualnym realiom i warunkom życia. Z tego również powodu, wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w innowacyjnych dziedzinach, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie, obejmujące podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne, do zarażania wiedzą młodych ludzi na każdym szczeblu kształcenia. To niesamowita szansa dla wszystkich, którzy ukończyli już studia wyższe uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, lecz chcą poszerzyć swoje perspektywy i wyprzedzić nadchodzące wielkimi krokami zmiany. Jeśli jesteś taką osobą, nie marnuj swojego potencjału i zacznij budować dla siebie lepszą przyszłość. Zapisz się na studia podyplomowe na specjalności Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii. To propozycja 2 semestrów nauki w ramach 19 przedmiotów, wśród których czekają na Ciebie angażujące ćwiczenia, rozwijające wykłady i fantastyczne praktyki - wszystko pod okiem najlepszych fachowców z naszej kadry. Wykorzystaj swoją dotychczasową wiedzę, aby zdobyć zupełnie nowe kompetencje w zakresie nowoczesnych źródeł energii, poszanowania środowiska, innowacyjnych technologii i zaskakujących rozwiązań, które lada chwila, staną się częścią naszej codzienności. Kariera zawodowa stanie dla Ciebie otworem - wykorzystując kwalifikacje zdobyte w Instytucie Studiów Podyplomowych staniesz się prawdziwym specjalistą w swojej dziedzinie.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii to oferta wzbogacenia własnych kwalifikacji, w celu poszerzenia perspektyw zawodowych i zyskania większej konkurencyjności na rynku pracy, szczególnie dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii, a także do tych, którzy aktywnie nauczają już jednego przedmiotu, lecz pragną uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego. Czekamy na nauczycieli przedmiotów zawodowych, instruktorów praktycznej nauki zawodu i wszystkich pracowników oświaty zainteresowanych zdobyciem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii. Zainwestuj w siebie i zagwarantuj sobie stabilną przyszłość i dogodną pozycję, do zaplanowania fantastycznej kariery naukowej i zawodowej.

Cel studiów

Głównym cele naszej kadry na specjalności Nauczanie przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii, jest kompleksowe, wielowymiarowe i niezwykle efektywne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na unikatowym kierunku z zakresu odnawialnych źródeł energii. Gwarancją uzyskania kwalifikacji najwyższej jakości jest nasz innowacyjny program nauczania, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz doświadczonych fachowców praktycznych, skierowany do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów technicznych. Szczególny nacisk kładziemy na jak najlepsze praktyki, podczas, których studenci mogą nie tylko czerpać z wieloletniego doświadczenia wykładowców, lecz rozwijać własne twórcze myślenie i umiejętność atrakcyjnego przekazywania poszczególnych zagadnień. W ich trakcie nauczymy Cię takich zdolności jak lutowanie na twardo przy użyciu pałeczek lutowniczych ze srebrem, standardowe lutowanie miękkie, odzyskiwanie gazu z układu chłodniczego, sprawdzanie szczelności układu chłodniczego, nabicie układu chłodniczego, wykonanie próżni w układzie chłodniczym, zgrzewanie elektrooporowe, zaciskanie rur typu „steel”, zgrzewanie polifuzyjne, badanie stężenie roztworu glikolowego, gięcie rur chłodniczych czy montaż instalacji fotowoltaicznej typu „on grid” i „off grid”. Z tak solidnym przygotowaniem, z łatwością odnajdziesz się na dzisiejszym rynku pracy i zrealizujesz własne ambicje i marzenia. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Perspektywy zawodowe

Ukończenie Podyplomowych Studiów w zakresie Nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie odnawialnych zasobów i źródeł energii upoważnia absolwentów do nauczania przedmiotów związanych z odnawialnymi źródłami energii, techniką urządzeń i systemów we wszystkich typach szkół, w szkolnictwie zarówno stopnia podstawowego, średniego jak i zawodowego. Uzyskana umiejętność wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi multimedialnych gwarantuje nauczanie każdej grupy wiekowej na najwyższym poziomie. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne przydatne są na stanowiskach związanych z energetyką oraz systemami grzewczymi czy dotacjami zarówno w firmach usługowych, sprzedażowych, szkoleniowych, konsultingowych czy doradczych jak i instytucjach budżetowych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia trwają 3 semestry

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane i zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Analiza finansowania projektu inwestycyjnego. Studium przypadku
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Pierwszą Pomocą Przedmedyczną
Charakterystyka rynku energetyki odnawialnej
Dokumentacja techniczna
Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie
Elektrotechnika i elektryka
Konstrukcja maszyn
Materiałoznawstwo
Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
Metodyka nauczania w dydaktyce młodzieży i dorosłych
Ocena odnawialnych zasobów, określenie potencjału energetycznego.
Odnawialne źródła energii i zastosowania potencjału energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw; wykorzystanie wodoru i ogniw paliwowych.
Podstawy prawa energetycznego
Praktyka
Strategia rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Polityka energetyczna UE i Polski.
Technologie montażu i obsługi systemów energetyki odnawialnej
Źródła finansowania inwestycji technologicznych w zakresie energetyki odnawialnej

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 3600,00 zł
 • Ilość rat – 12
 • Cena za miesiąc – 300 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Praktyki na danej specjalności podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Dokumenty do pobrania

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • skierowanie z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania – „Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”).
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.