Instytut Studiów Podyplomowych

Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa

Cena: 350zł

Semestrów: 3
Ilość rat: 12

Kierunek Terapia zajęciowa jest otwarty na wszystkie osoby, które ukończyły już studia wyższe, jednak wciąż pragną doskonalić się pod względem wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim znaleźć swoją wymarzoną pracę. Połącz dotychczasowe umiejętności i wiedzę z zupełnie nowymi kompetencjami i zostań prawdziwym specjalistą w tej dziedzinie - z nami to możliwe!

Najważniejsze informacje o tej specjalności

3 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Pedagogika specjalna - Terapia zajęciowa

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Samodoskonalenie to proces w pełni polegający na optymalizacji mocnych stron i zastępowaniu tego, co nie jest wystarczająco efektywne nowymi rozwiązaniami. Współczesny rynek pracy cechuje się rozpiętością profesji, która pozwala odnaleźć swoje miejsce osobie z dowolnym talentem czy doświadczeniem. Każdy posiada zestaw swoich indywidualnych cech charakteru, które mają kluczowe znaczenie w wyborze ścieżki zawodowej. Przed podjęciem decyzji w którą stronę iść, warto przyjrzeć się sobie, by nie popełnić błędu. Jeśli już wiemy, co jest dla nas najlepszą opcją, jest to połowa sukcesu. Kolejną część stanowi determinacja. Sukces w życiu zawodowym zależy w dużej mierze od jednego czynnika - wytrwałości. To dzięki niej nie poddajemy się, stając w obliczu nawet najtrudniejszych wyzwań, które napotykamy na swojej drodze. Ci, którzy posiadają dość determinacji oraz pasji do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzą, że pokonywanie wszelkich trudności i pięcie się w górę to duży wysiłek, choć naprawdę opłacalny. Warto więc nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Skorzystaj z oferty, jaką przygotował dla Ciebie Instytut Studiów Podyplomowych i zapisz się na specjalność Terapia zajęciowa. Poznasz tajniki rehabilitacji fizycznej polegającej na angażowaniu podopiecznych w różne aktywności psychoruchowe. Terapia zajęciowa również pomaga przystosować się do samodzielnego życia oraz podjęcia zatrudnienia osobom mające z tym problemy natury fizycznej oraz umysłowej. Jak więc widać, zawód ten, choć wymagający, może przynieść mnóstwo satysfakcji, kiedy u podopiecznych widać postęp. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej przeprowadza się pod kątem usprawnienia fizycznych i mentalnych aspektów osób biorących w niej udział.

Zyskaj wiedzę z zakresu metod pracy, a także zdobądź umiejętność prowadzenia zajęć z grupą, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Kwalifikacje, które przekażemy Ci na oferowanych przez nas studiach podyplomowych to odpowiedź na aktualne potrzeby dzisiejszego społeczeństwa i rynku pracy. Przekonaj się, jak wiele możemy dla Ciebie zrobić, i jak wiele Ty możesz zrobić dla innych.

Adresaci studiów

Kierunek Terapia zajęciowa jest otwarty na wszystkie osoby, które ukończyły już studia wyższe, jednak wciąż pragną doskonalić się pod względem wiedzy i doświadczenia, a przede wszystkim znaleźć swoją wymarzoną pracę. Połącz dotychczasowe umiejętności i wiedzę z zupełnie nowymi kompetencjami i zostań prawdziwym specjalistą w tej dziedzinie - z nami to możliwe!

Cel studiów

Kierunek Terapia zajęciowa jest okazją do podniesienia swoich kwalifikacji. Nasza wyspecjalizowana kadra nastawiona jest na efektywne przekazanie Ci kompletu kompetencji, dzięki którym będziesz przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów czeka na Ciebie multum możliwości i dogodna sytuacja, w której możesz wedle własnych potrzeb i oczekiwań wybrać tą ofertę, która odpowiada Ci najbardziej. Znajdziesz zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach o charakterze pedagogicznym, placówkach wsparcia społecznego, w specjalistycznych ośrodkach dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznymi, domach opieki czy w centrach rehabilitacyjnych. Zapisz się na studia podyplomowe. Nie zwlekaj dłużej!

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Diagnoza w terapii zajęciowej
Dydaktyka specjalna
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Ergoterapia
Etyka zawodu nauczyciela
Metody i techniki terapii pedagogicznej
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Metodyka pracy arteterapeuty
Metodyka pracy terapeuty zajęciowego
Podstawy neuropsychologii
Podstawy pedagogiki specjalnej
Praktyka
Rehabilitacja - zagadnienia ogólne
Rehabilitacja w chorobach psychicznych
Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu
Rehabilitacja w schorzeniach neurologicznych
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
Trening umiejętności społecznych
Zajęcia warsztatowe w pracowniach terapii zajęciowej

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 4200,00 zł
 • Ilość rat – 12
 • Cena za miesiąc – 350 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!