Instytut Studiów Podyplomowych

Plastyka i historia sztuki

Cena: 325zł

Semestrów: 3
Ilość rat: 12

Rozwijaj swoje kwalifikacje z naszą wyspecjalizowaną kadrą i poszerzaj swoje perspektywy. Studia podyplomowe na specjalności Plastyka i historia sztuki adresowane są do wszystkich, którzy pragną wykorzystać swój wewnętrzny potencjał w satysfakcjonującej pracy. Zapisz się już dziś na Studia podyplomowe i zacznij rozwijać się pod kątem artystycznym.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

3 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Plastyka i historia sztuki

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3900,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Niektórzy ludzie mają artystyczną duszę oraz zmysł do tworzenia. Posiadają poczucie estetyki znacznie większe niż połowa społeczeństwa. Pasja do sztuki oraz projektowania to wyjątkowa cecha, która może być jednym z Twoich głównych atutów. Jeśli chcesz odczuwać w życiu satysfakcję z wykonywanej pracy, zamiast pracować w zawodzie, który; po pierwsze, nie pokrywa się z Twoimi zainteresowaniami, a po drugie, nie pozwala Ci wykorzystywać Twojego pełnego potencjału i możliwości, które w Tobie tkwią, postaw na swoje mocne strony i użyj ich, aby stać się pożądanym specjalistą w swojej dziedzinie. Zacznij studia w Instytucie Studiów Podyplomowych na specjalności Plastyka i historia sztuki i zacznij rozwijać swoje artystyczne aspekty duszy. Kiedy sam podniesiesz swoje kompetencje, będziesz mógł kształcić kolejne pokolenia w zakresie historii sztuki oraz plastyki.

Postaw na rozwój z nami. Nasza wykwalifikowana kadra przekaże Ci kompletny zestaw umiejętności, metod i sposobów kształcenia dzieci i młodzieży, oraz pobudzania ich kreatywności i talentów, co pozwoli Ci z łatwością znaleźć zatrudnienie w zawodzie nauczyciela plastyki.

Adresaci studiów

Rozwijaj swoje kwalifikacje z naszą wyspecjalizowaną kadrą i poszerzaj swoje perspektywy. Studia podyplomowe na specjalności Plastyka i historia sztuki adresowane są do wszystkich, którzy pragną wykorzystać swój wewnętrzny potencjał w satysfakcjonującej pracy. Zapisz się już dziś na Studia podyplomowe i zacznij rozwijać się pod kątem artystycznym.

Cel studiów

Studia podyplomowe o specjalności Plastyka i historia sztuki w połączeniu z nabytymi umiejętnościami praktycznymi i teoretycznymi, daje zatrudnienie w najbardziej artystycznych dziedzinach. Kształcimy osoby gotowe do dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze swoimi uczniami. Nasze wielowymiarowe podejście skupione jest na efektywnym i skutecznym wydobyciu ze słuchaczy ich kreatywności i talentu do nauczania. Kończąc studia podyplomowe możesz być pewny, że jesteś przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela w 100 %.

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Plastyka i historia sztuki, może być zatrudniony w szkołach zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów jako nauczyciel plastyki. Ukończenie kierunku i nabycie odpowiednich kwalifikacji sprawią, że będziesz mógł także podjąć pracę w placówkach kulturalno-oświatowych i ośrodkach oświatowo-wychowawczych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży utalentowanej artystycznie
Dydaktyka estetyki
Dydaktyka nauczania historii sztuki w szkole ponadpodstawowej
Dydaktyka nauczania plastyki w klasach IV-VIII
Dydaktyka nauczania plastyki w szkole ponadpodstawowej
Dydaktyka sztuki
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Filozofia sztuki
Fotografia i projektowanie graficzne
Fundusze europejskie i ich wykorzystanie na rozwój kultury i sztuki
Historia kultury i sztuki współczesnej
Integracja sztuki
Kompozycja
Metody pracy twórczej z uczniem
Pedagogika sztuki
Podstawy dydaktyki
Praktyka
Projektowanie dydaktyczne
Projekty rozwojowe i organizacja wystaw dla szkół, ośrodków kultury z zakresu kultury i sztuki
Psychologia sztuki
Sztuka w edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej
Technologie informacyjne w edukacji
Terapia poprzez sztukę
Trening twórczości i kreatywności
Warsztaty artystyczne
Zarządzanie procesem twórczym
Zarządzanie talentami

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 3900,00 zł
 • Ilość rat – 12
 • Cena za miesiąc – 325 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Praktyki na danej specjalności podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Dokumenty do pobrania

Dlaczego mam pobrać dwa skierowania? Słuchacz ma obowiązek odbyć praktykę (w przypadku tej specjalności) w dwóch zakresach: 1. zakres – plastyka oraz 2. zakres – historia sztuki. Jedno skierowanie dotyczy jednego zakresu.

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania – „Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”).
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.