Instytut Studiów Podyplomowych

Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Cena: 360zł

Semestrów: 2
Ilość rat: 10

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie polityki społecznej i zarządzania organizacjami pozarządowymi przygotowuje absolwenta do wypełnienia obowiązków w instytucjach rządowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego w ramach zawodu specjalista polityki społecznej.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

2 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi

 

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3600,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Kwalifikacje uzyskane po skończeniu studiów

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie polityki społecznej i zarządzania organizacjami pozarządowymi przygotowuje absolwenta do wypełnienia obowiązków w instytucjach rządowych, samorządowych, społecznych, a także pracy w instytucjach zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego w ramach zawodu specjalista polityki społecznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci będą mogli podjąć także pracę w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, samorządowych wydziałach polityki społecznej, organizacjach pozarządowych (trzeci sektor), instytucjach pomocy społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Centrach Interwencji Kryzysowej. W skrócie, absolwent będzie przygotowany merytorycznie do podjęcia pracy w szeroko pojętej administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemem zabezpieczenia społecznego (instytucjach samorządowych, rządowych, pozarządowych) oraz innych instytucjach sfery społecznej oraz działów humanresources. Absolwent nabędzie umiejętności, jak zarządzać organizacjami pozarządowymi, jak integrować służby społeczne w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie analizy, badania oraz ewaluacji rzeczywistości problemów społecznych, ich stanu prawnego oraz obiektywnego spojrzenia na procesy społeczne. Będzie także w stanie projektować możliwe rozwiązywania kwestii spornych (konflikty w obrębie rodziny i środowiska społeczności lokalnych) w ramach działań indywidualnych jak również grupowych. Będzie umiał zarządzać organizacjami społecznymi w celu skuteczniejszej integracji działań (znaczenie lidera społecznego). Ponadto będzie on także potrafił kreatywnie (innowacyjnie) pomagać w rozwiązywaniu kwestii trudnych poprzez animowanie współpracy z rożnymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wsparcia społecznego

Adresaci studiów

Absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia na kierunku/kierunkach nauk społecznych lub humanistycznych.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy Współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Bezdomność i bieda w ujęciu biopsychospołecznym
Demografia i polityka senioralna
Diagnozowanie społeczne a potrzeby
Etyczne aspekty polityki społecznej
Integracja i dezintegracja społeczna
Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Organizacje społeczne trzeciego sektora
Patologie społeczne
Podstawy mediacji i negocjacji
Podstawy prawne trzeciego sektora
Polityka migracyjna i mieszkaniowa
Polityka regionalna i lokalna
Polityka rodzinna i polityka zdrowotna
Polityka społeczna
Polityka zatrudnienia i bezrobocia
Pomoc społeczna i praca socjalna
Promocja i ochrona zdrowia
Służby społeczne i instytucje pomocy społecznej
Socjologia rodziny
Społeczeństwo obywatelskie
Zabezpieczenie społeczne
Zarządzanie w sferze publicznej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dowiesz się jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi. Przybliży role E-Commerce menagera. Dowiesz się jak: zarządzać czasem pracy, jak zgłaszać i zatwierdzać urlopy, nieobecności i dlaczego jest to ważne.Przybliżymy jak tworzyć listę pracowników i ich kwalifikacji, jak wspierać rekrutację.A także jak powinien wyglądać podział kosztów płacowych, oceny okresowe, biblioteka dokumentów, ewidencja procesu szkoleniowego w firmie oraz czym jest wewnętrzna platforma komunikacyjna i dlaczego warto ja mieć.
Zróżnicowanie społeczne

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 3600,00 zł
 • Ilość rat – 10
 • Cena za miesiąc – 360 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

BRAK