Instytut Studiów Podyplomowych

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

Cena: 350zł

Semestrów: 3
Ilość rat: 12

Studia podyplomowe na specjalności Wiedza o społeczeństwie w Instytucie Studiów Podyplomowych to oferta skierowana do osób ambitnych, pragnących nieustannie poszerzać własne umiejętności i rozwijać swój potencjał, w pasjonującej dziedzinie jaką jest nauczanie Wiedzy o społeczeństwie zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Jeśli jesteś jedną z tych osób, nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na wszystkich, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz chcą nabyć kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole. Program studiów skierowany jest do aktywnych nauczycieli, jak i osób, które dopiero zamierzają wejść na rynek pracy i pragną zyskać solidne przygotowanie, które znacznie zwiększy ich atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

3 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

 

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 4200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Zawód nauczyciela to nie tylko przekazywanie wiedzy z określonych tematów i realizowanie danego programu nauczania. To także wychowywanie i wpajanie obywatelskich postaw, nauczanie zdrowego podejścia do codziennego życia i innych ludzi, co sprowadza się do następującego wniosku - nauczyciel kształtuje uczniów jako obywateli. Pomaga im budować fundamenty pod ich przyszłe relacje i zachowania społeczne, Rozwija ich wrażliwość i świadomość otaczającej nas rzeczywistości. Wyposaża ich określone kompetencje życiowe, stanowi pewien wzór i sam wskazuje wzorce właściwe dla dobrego obywatela. Zadanie to wymaga wysokiego zaangażowania, cierpliwości, wyrozumiałości, wysokiej inteligencji społecznej i odpowiedniego podejścia do dzieci i młodzieży. Osoby, które posiadają wszystkie te cenne atuty, to ludzie wręcz stworzeni do wykonywania zawodu nauczyciela Wiedzy o społeczeństwie. Ten zestaw cech i umiejętności to klucz do nawiązania właściwego kontaktu z uczniami i wpłynięcie na ich obywatelski rozwój i przyszłe postawy. Nauczyciel Wiedzy o społeczeństwie to ktoś, kto potrafi absolutnie zainspirować, wzbudzać chęć do prezentowania swoich poglądów i partycypacji w życiu społecznym i obywatelskim. Mimo wszystko, nawet największy talent potrzebuje odpowiednie przygotowania i wsparcia, które umożliwi mu wykorzystywać wewnętrzny potencjał w 100%. Od tego właśnie jest Instytut Studiów Podyplomowych - lider w kształceniu nauczycieli i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Proponujemy Ci studia podyplomowe na specjalności Wiedza o społeczeństwie, po których ukończeniu będziesz mógł nauczać przedmiotu Wiedza o społeczeństwie zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. To najlepsza droga rozwoju i poszerzania własnych perspektyw zawodowych dla wszystkich, którzy chcą realizować się w tym atrakcyjnym i satysfakcjonującym zawodzie. Nasza wyspecjalizowana kadra wyposaży Cię w teoretyczną wiedzę i umiejętności praktyczne - poznasz zagadnienia ściśle związane z problematyką przekrojową jaką niesie ze sobą integracja europejska, bez problemu będziesz orientował się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych, oraz przyswoisz teorię dotyczącą dotyczącą szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie, historii Polski po 1945 roku, jak również wiedzy o prawach człowieka oraz stosunkach międzynarodowych. Przekażemy Ci także kompleksową wiedzę na temat metod pracy, układania i realizowania programu, dzięki czemu staniesz się świetnie wykwalifikowanym specjalistą, który z łatwością będzie osiągał fantastyczne wyniki w swojej pracy, oraz piął się w górę w swojej karierze zawodowej i naukowej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Wiedza o społeczeństwie w Instytucie Studiów Podyplomowych to oferta skierowana do osób ambitnych, pragnących nieustannie poszerzać własne umiejętności i rozwijać swój potencjał, w pasjonującej dziedzinie jaką jest nauczanie Wiedzy o społeczeństwie zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Jeśli jesteś jedną z tych osób, nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na wszystkich, którzy ukończyli studia wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz chcą nabyć kwalifikacje uprawniające do nauczania kolejnego przedmiotu w szkole. Program studiów skierowany jest do aktywnych nauczycieli, jak i osób, które dopiero zamierzają wejść na rynek pracy i pragną zyskać solidne przygotowanie, które znacznie zwiększy ich atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych na specjalności Wiedza o społeczeństwie jest uzyskanie solidnych i kompletnych kwalifikacji do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Jako lider w kształceniu nauczycieli, Instytut Studiów Podyplomowych stawia przede wszystkim na najlepsza kadrę, na którą składają się czołowie wykładowcy akademiccy, oraz cenieni specjaliści. Nasze innowacyjne podejście w nauczaniu to także umiejętne łączenie w programie studiów zajęć teoretycznych, ćwiczeń, i angażujących wykładów, oraz warsztatów i przekazywania umiejętności praktycznych, które potrzebne są w codziennej pracy każdego dobrego nauczyciela. Dbamy o jak najwyższa jakosć studiów podyplomowych, aby w jak najkrótszym czasi, w jak najbardziej optymalny sposób wyposażyć słuchaczy w kompetencje, które umożliwią im świadczenie całkowicie profesjonalnych usług. Studia podyplomowe to najlepsza droga do zwiększenia swoich możliwości - przekonaj się o tym i zapisz się już dziś .Wykorzystaj swoją szansę i zacznij realizować swoje pasje i ambicje. Jako absolwent studiów podyplomowych na tym kierunku będziesz potrafił przekazywać uczniom wiedzę na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtować uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie studiów podyplomowych na specjalności Wiedza o społeczeństwie to fantastyczny sposób na poszerzenie swoich perspektyw zawodowych. Absolwent studiów podyplomowych może podjąć pracę jako nauczyciel przedmiotu Wiedza o społeczeństwie zgodnie z nową reformą oświaty związaną z likwidacją gimnazjów, w tym w szkołach podstawowych i liceach. Ten niesamowity wachlarz możliwości to całkowita gwarancja znalezienia atrakcyjnej zarobkowo i satysfakcjonującej pracy - skorzystaj z tej szansy już dziś. Zapisz się na studia podyplomowe i dołącz do elity najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI SĄ DOSTOSOWANE DO NOWEJ USTAWY O OŚWIACIE (ZWIĄZANĄ Z LIKWIDACJĄ GIMNAZJÓW).

Studia realizowane są przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doktryny i ruchy polityczne
Wykażemy związki ideowe teorii i doktryn z wielkimi ideologiami XIX i XX wieku - liberalizmem, socjalizmem, konserwatyzmem, nacjonalizmem, społeczną myślą Kościoła katolickiego. Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu myśli politycznej, takie jak: ideologia, doktryna polityczna, wartości polityczne, idee polityczne, program polityczny. Zrozumiesz motywy podejmowania społecznej aktywności w sferze polityki. Nauczysz się analizy struktury formalnej form myśli politycznej oraz ukształtujesz praktyczną umiejętność konstruowania i formułowania programów politycznych (partyjnych).
Dydaktyka nauczania wiedzy o spłeczeństwie w szkole ponadpodstawowej
Przybliżymy pracę w szkole ponadpodstawowej. Zdobędziesz kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela „Wiedzy o społeczeństwie”. Poznasz przedmiot „Wiedza o społeczeństwie” - jego program, zasoby, metody, trudności, cele, treści, metody, formy i środki kształcenia WOS-u z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych, w tym nowych technologii w nauczaniu WOS-u. Przeanalizujemy podstawę programową oraz wybrane podręczniki. Poznasz strukturę egzaminu maturalnego (analiza arkuszy)
Dydaktyka nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej
Przybliżymy pracę w szkole podstawowej. Zgłębisz prawo dotyczące oceniania i klasyfikacji, prawa ucznia i inne dokumenty prawne regulujące stosunki nauczycielki/nauczyciela - ucznia/ uczennicy Zdobędziesz kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela „Wiedzy o społeczeństwie”.
Emisja głosu
Poznasz w teorii i praktyce zasady prawidłowego posługiwania się głosem. Poznasz zasady higieny głosu, oswoisz się ze sztuką wystąpień publicznych.
Etyka zawodu nauczyciela
Poznasz kodeks etyczny nauczyciela, poznasz dylematy etyczne z którymi spotyka się nauczyciel .
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Dowiesz się co to są środki Unijne i poznasz zasady ich przydzielania. Poznasz cele i rodzaje Funduszy Unijnych i dowiesz się kto nimi zarządza.
Historia integracji europejskiej
Przybliżymy idee przed 1945 rokiem. Poznasz ,,Ojców współczesnej Europy" ,Instytucje Unii Europejskiej, Instytucje Unii Europejskiej oraz historię rozszerzenia Unii Europejskiej.
Kościoły i związki wyznaniowe
Poznasz sytuacjekościołaprzed 1989r. Dowiesz się czym jest rejestracja rejestracja związków wyznaniowych i od kiedy funkcjonuje. Przybliżymy statystyki religijne w Polsce z początku XXI wieku. Poznasz wspólnoty religijne w Polsce po 1997r. Zgłębisz wiedzę na temat krajowych organizacji międzykościelnych .
Międzynarodowe stosunki polityczne.Teoria i praktyka
Zgłębisz szeroko pojętą problematykę stosunków międzynarodowych w zakresie ekonomii, politologii, socjologii i innych nauk społecznych. Poznasz także mechanizmy rządzące współczesnym światem, co pozwoli ci na selekcję i analizę międzynarodowych wiadomości napływających ze środków masowego przekazu.
Podstawowe zagadnienia z ekonomii
Poznasz definicję ekonomii. Zgłębisz podstawowe pojęcia w ekonomii takie jak: dobro w ekonomii, podaż, popyt, rynek, rynek pierwotny, rynek wtórny.
Podstawy dydaktyki
Poznasz podstawowe informacje na temat dydaktyki oraz organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Poznasz modele współczesnej szkoły oraz jej organizację i modelu funkcjonowanie.
Podstawy prawa konstytucyjnego i prawa człowieka
Poznasz podstawy prawa konstytucyjnego i prawa człowieka, między inny: zasadę nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, zasadę równości wobec prawa, zasadę równouprawnienia i zakazu dyskryminacji, zasadę ochrony i poszanowania prawa do obywatelstwa polskiego,i zasadę ochrony prawmniejszości narodowych.
Podstawy prawa wspólnotowego
Dowiesz się czym jest prawo Unii Europejskiej, poznasz jego źródła. Przybliżymy czym jest prawo pierwotne i prawo wtórne, poznasz rozporządzenia i dyrektywy
Praktyka
Praktyki realizowane zgodnie z regulaminem praktyk dostępnym na stronie internetowej ISP ( w stopce na dole strony), wraz z ilością godzin odpowiednich do kierunku. Prosimy zapoznać się z załącznikiem. https://www.podyplomowka.edu.pl/regulamin-praktyk-1
Prawo samorządu terytorialnego
Poznasz definicję samorządu terytorialnego. Zdobędziesz wiedzę o ustroju i funkcjonowaniu administracji samorządowej oraz funkcjach systemu prawnego samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu lokalnych konfliktów społecznych.
Społeczno - kulturowe aspekty integracji europejskiej
Przybliżymy podstawowe związki zachodzące między sferą wartości a procesami społecznymi. Poznasz wpływ czynnika kulturowego - w wymiarze historycznym - na przemiany o charakterze polityczno-społecznym. Zgłębisz nowe rozwiązania wynikające z procesów integracji europejskiej. Poznasz także interpretacje głównych pojęć związanych z integracją
System polityczny RP
Poznasz Ustrój polityczny Polski. Zgłębisz transformacje ustrojowe, konstytucję, władzę ustawodawczą. Poznasz organizacje parlamentu, sejm, dowiesz się czym jest skrócenie kadencji, jaką mamy władzę wykonawczą w kraju.
Systemy polityczne państw wysokorozwiniętych
Poznasz systemy polityczne państw wysokorozwiniętych. Przybliżymy badania naukowe dotyczą przede wszystkim systemów politycznych rozwiniętych państw demokratycznych, wyraźnie koncentrując się na kilku zagadnieniach: ustroju polityczno-prawnym Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, rozważaniach teoretycznych wokół procesów decentralizmu, regionalizmu; współpracy transgranicznej, instytucjach demokracji bezpośredniej w USA, strategiach współczesnego świata, a w szczególności Stanów Zjednoczonych, aspektach funkcjonowania władz lokalnych, znaczenia mniejszości narodowych.
Technologie informacyjne w edukacji
Na tym przedmiocie poznasz: znaczenie i rolę technologii informacyjnej w edukacji. Uświadomisz sobie zagrożenia i możliwości zwiazane z komputerami i technologią informacyjną . Poznasz przygotowanie i doskonalenie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej.
Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego
Dowiesz się czym jest idea społeczeństwa obywatelskiego. Poznasz dynamikę przemian współczesnego świata. Wyeksponujemy odmienne sposoby przejawiania się koncepcji idei społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze historycznym, teoretycznym i praktycznym.
Wstęp do nauki o państwie
Poznasz podstawowe zagadnienia z teorii państwa, oraz podstawowe zagadnienia z teorii prawa. Dowiesz się co to jest państwo,poznasz genezę państwa, suwerenność jako istotny atrybut państwa, klasyfikacje państw, aparat państwowy. Zgłębisz także relacje między państwem a innymi podstawowymi grupami życia społecznego: państwo a naród, państwo a Kościół, systemy polityczne, systemy partyjne
Wstęp do prawa
Dowiesz się co to jest prawo, jakie są filozoficzne koncepcje prawa, poznasz budowę normy prawnej. Poznasz pojęcie stosunku prawnego i jego elementy składowe (podmiot stosunku prawnego, przedmiot, uprawnienia-obowiązki, fakty i zdarzenia prawne), źródła prawa, system prawa, wykładnia prawa, stosowanie prawa, praworządność.
Wstęp do zagadnień z socjologii
Poznasz podstawowe kategorii opisu i badania życia społecznego Dowiesz się czym jest socjologia jako nauka, jako jednostka-społeczeństwo , poznasz statyczne i dynamiczne wymiary życia zbiorowego (zagadnienie grup społecznych, mobilność społeczna, zmiana społeczna).
Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski
Przybliżymy wybrane zagadnienia z historii najnowszej Polski, min: Powstanie ONZ, początki ,,zimnej wojny", powstanie państw niemieckich, Sowietyzacje Europy Środkowo-Wschodniej, itp.
Wybrane zagadnienia z historii powszechnej
Poznasz wybrane mechanizmy historyczne i stojące za nimi instytucje wprowadzające postęp i wynikające z niego przemiany obyczajowe. Omówimy obszary takie jak: Przemiany cywilizacyjno-obyczajowe XVI-XX w. , Francuskie „cywilizowanie” nowożytnej Europy., Oświecenie a rozwój nauki i zachodniej kultury, Rewolucja Francuska i jej skutki, „Polityka narodowościowa” XIX stulecia a ówczesne systemy państwowe, Naród, nacjonalizm, patriotyzm na wybranych przykładach z historii Europy zachodniej, Rosji i Stanów Zjednoczonych, itp.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 4200,00 zł
 • Ilość rat – 12
 • Cena za miesiąc – 350 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Praktyki na danej specjalności podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Regulamin praktyk słuchaczy studiów podyplomowych WSH-E

Dokumenty do pobrania

Dlaczego mam pobrać dwa skierowania? Słuchacz ma obowiązek odbyć praktykę (w przypadku tej specjalności) w dwóch placówkach: szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Jedno skierowanie dotyczy jednej placówki.

Czas realizacji praktyk

Praktyki należy zrealizować do końca trwania studiów.

Całość dokumentacji

Słuchacz na koniec studiów składa:

 • dwa skierowania z wypełnionym potwierdzenie przyjęcia do placówki (dolna część skierowania – „Potwierdzenie dla WSH-E w Brzegu”).
 • dziennik praktyk,
 • arkusz hospitacji,
 • konspekt,
 • opinię opiekuna praktyk wraz z pieczątką placówki oraz pieczątką i podpisem dyrektora placówki,

Dodatkowo: nauczyciele czynni zawodowo muszą dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Gdzie pobrać arkusz hospitacji oraz wzór konspektu?

Arkusz hospitacji oraz wzór konspektu Słuchacz uzyska bezpośrednio w placówce, w której realizuje praktyki.