Instytut Studiów Podyplomowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Cena: 320zł

Semestrów: 2
Ilość rat: 10

Instytut Studiów Podyplomowych to uznana i ceniona instytucja zajmująca się rozwijaniem kwalifikacji i kompetencji. Stawiamy wyłącznie na działania, które pozwalają osiągnąć wymierne efekty i umożliwiają odnaleźć się naszym słuchaczom na współczesnym rynku pracy. Dlatego też, za naczelny i podstawowy cel stawiamy sobie innowacyjne kształcenie i praktyczne podejście do studiów.

Najważniejsze informacje o tej specjalności

2 semestry
Gwarancja stałej ceny i braku dodatkowych opłat
Nacisk na zajęcia praktyczne
Świadectwo uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zajęcia online na żywo, poprzez platformy webinarowe
 • Opis
 • Przedmioty
 • Rekrutacja
 • Opłaty
 • Promocje
 • Praktyki

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Obecne studia podyplomowe prowadzimy w oparciu o aktualne standardy kształcenia, a w szczególności o:

 • USTAWĘ O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO - STANDARD KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz 1450))
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - DOTYCZĄCEGO KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm.)).

Najważniejsze informacje i korzyści

 • Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu
 • Brak pracy dyplomowej i egzaminu końcowego
 • Stała liczba semestrów.
 • Koszt za całość studiów tylko 3200,00 zł + opłata wpisowego, niezmienny przez cały okres ich trwania. Bez prowizji i dodatkowych opłat.
 • Wygodny tryb: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Małe grupy zajęciowe. Komfort i efektywna nauka.
 • Pełen program studiów dostępny w zakładce „Przedmioty”.
 • Proste i wygodne zapisy online. Wystarczy nacisnąć przycisk „Chcę studiować” i przejść przez intuicyjny proces zapisu.
 • Więcej informacji pod numerem telefonu 32 787 57 47 lub e-mail: sekretariat@podyplomowka.edu.pl.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, sporządzone zgodnie z jego wzorem i wytycznymi.
 • Więcej informacji --> (KLIKNIJ)

Firmy istnieją dzięki ludziom - to oni tworzą zgrane zespoły i całe organizmy, odpowiadające za prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, z wszelkie zyski i realizacje celów. Rzecz w tym, że każdy człowiek różni się od siebie pod względem charakteru, kompetencji, stylu pracy i sposobu komunikacji - dlatego też każdy inaczej sprawdza się w różnych sytuacjach. Aby stworzyć zgrany zespół potrzebny jest lider - osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, profesjonalne umiejętności i konsekwentne podejście umożliwiające właściwe i zoptymalizowane zarządzanie zasobami ludzkimi. Współczesny świat biznesu i nauka dostarczają to coraz nowszą wiedzę na ten temat, dlatego zarządzanie ludźmi w nowoczesnym przedsiębiorstwie wygląda zgoła inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Innowacyjne metody i nieszablonowe rozwiązania potrafią znacząco wpłynąć na efektywność zespołu i rozwój firmy, dlatego tak wielu właścicielu]i firm poszukuje osób, które posiadają odpowiednie ku temu kwalifikacje i wykształcenie. Aby odpowiedzieć na to rosnące zapotrzebowanie, Instytut Studiów Podyplomowych przygotował ofertę studiów podyplomowych na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Jeśli jesteś osobą, która w naturalny sposób potrafi dowodzić zespołem, potrafi rozpoznawać w ludziach i talenty oraz wyróżnia Cię nienaganna organizacja - nie marnuj potencjału. Zapisz się na studia podyplomowe, a my pomożemy Ci stać się prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie. Zapisz się już dziś i rozpocznij ekscytującą karierę.

Dzięki nam nauczysz się wszystkiego o:

- nowoczesnych metodach zarządzania ludźmi, czasem i środkami,

- projektowaniu i wdrażaniu efektywnych strategii zarządzania,

- zasadach działania współczesnego rynku i o funkcjonowaniu na nim,

- przeróżnych aspektach komunikacji i psychologii,

Adresaci studiów

Studia podyplomowe na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Instytucie Studiów Podyplomowych to oferta szczególnie atrakcyjna dla:

- wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim,

- wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządczych,

- osób pragnących zdobyć wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach w zarządzaniu zasobami ludzkimi,

konsultantów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,

- kierowników średniego i wyższego szczebla,

osób budujących własna ścieżkę zawodową i zorientowanych na zawodowy rozwój,

- przedsiębiorców poszukujących aktualnych modeli rozwiązywania sytuacji trudnych we współczesnym przedsiębiorstwie, w zakresie ZZL,

- osób zainteresowanych takimi zagadnieniami jak rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń,

- osób prowadzących własną działalność gospodarczą,

- osób zaangażowanych w działalność związkową.

Cel studiów

Instytut Studiów Podyplomowych to uznana i ceniona instytucja zajmująca się rozwijaniem kwalifikacji i kompetencji. Stawiamy wyłącznie na działania, które pozwalają osiągnąć wymierne efekty i umożliwiają odnaleźć się naszym słuchaczom na współczesnym rynku pracy. Dlatego też, za naczelny i podstawowy cel stawiamy sobie innowacyjne kształcenie i praktyczne podejście do studiów. Oprócz tego, naszymi celami są:

- przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi, w warunkach turbulentnego otoczenia,

przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania i wdrażania strategii (oraz poszczególnych substrategii) zarządzania zasobami ludzkimi zintegrowanej ze strategią generalną firmy (przy wykorzystaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi) oraz kontrolowania ekonomicznych efektów jej realizacji,

- dostarczenie praktycznych kompetencji pozwalających na tworzenie własnych narzędzi analiz (w tym strategicznych) zarządzania zasobami ludzkimi mających na celu doskonalenie i rozwój tego obszaru funkcjonowania organizacji,

przekazanie wiedzy z zakresu prawa, niezbędnej do konstruktywnego zarządzania zasobami ludzkimi; wypracowanie umiejętności menedżerskich, w zakresie ZZL.

Korzyści

Absolwenci studiów podyplomowych w Instytucie Studiów Podyplomowych są liderami w swoich dziedzinach. Dzięki naszemu innowacyjnemu podejściu do kształcenia, wyposażymy Cię w kompletny zestaw wiedzy i umiejętności, które umożliwią Ci efektywną i samodzielną pracę. Stawiając na ISP, wybierasz wykształcenie najwyższej jakości. Oferujemy Ci:

nowoczesne metody nauczania, takie jak interaktywne wykłady, burze mózgów, case study, warsztaty grupowe,

- liczne spotkania z praktykami i doświadczonymi ekspertami w zakresie zarządzania,

- poszanowanie Twojego czasu i zoptymalizowany program studiów skupiający się na najważniejszych z Twojego punktu widzenia przedmiotach i zagadnieniach,

- indywidualne podejście i wsparcie Twojego potencjału,

- bardzo duży nacisk na naukę umiejętności praktycznych i zdobywanie doświadczenia.

Zapisz się na studia podyplomowe w Instytucie Studiów Podyplomowych i zacznij budować obiecującą karierę już dziś!

Studia realizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

Świadectwo

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawane świadectwo jest zgodne ze wzorem i wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Przygotujesz się do wystąpienia, prezentacji, sprzedaży, rozmów, negocjacji, szkoleń i nagrań. Nauczysz się płynności wypowiedzi, konkretyzacji i argumentacji. Dowiesz się jak radzić sobie w trudnej sytuacji i z trudnymi pytaniami. Uświadomisz sobie, gdzie realnie popełniasz błędy i co możemy z tym zrobić by zwiększyć jakość wystąpień. Nauczysz się gotowych rozwiązań, technik i patentów, które chwycą w każdej sytuacji. Dowiesz się, jak mówić prosto o rzeczach trudnych.
Budowanie zespołu, komunikacja w zarządzaniu ludźmi
Dowiesz się jak zbudować efektywny zespół. Nauczysz się jak inspirować swoich pracowników do działania! Poznasz techniki motywacyjne, dowiesz się jak osiągać cele biznesowe. Nauczysz się skutecznych technik zarządzania zespołem.
Coaching i mentoring w biznesie
Zdobędziesz kluczowe kompetencje wymagane do prowadzenia skutecznych i efektywnych procesów coachingu i mentoringu.
Efektywna rekrutacja i selekcja personelu
Poznasz efektywne metody rekrutacji, dowiesz się jak skutecznie szukać pracowników. Dowiesz się w jaki sposób weryfikować i selekcjonować otrzymane zgłoszenia w odpowiedzi na wybraną metodę rekrutacji.
Etykieta pracy HR Managera
Poznasz specyfikę pracy HR Managera, czyli Kierownika Działu Personalnego. Dowiesz się o odpowiedzialności za personel firmy, rekrutację pracowników oraz ich rozwój. Pozyskasz umiejętność odpowiedniego nadzoru nad zespołem specjalistów do spraw Human Resources.
Kultura organizacyjna
Poznasz definicję kultury organizacyjnej. Dowiesz się więcej o funkcjach kultury organizacyjnej, takich jak: zrozumienie misji i strategi organizacji,identyfikacja podstawowego celu, integracja, zwiększenie zaangażowania pracowników, ocena efektów, itp. Poznasz źródła pochodzenia Kultury organizacyjnej i jej korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologi społecznej oraz socjologii organizacyjnej.
Mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne
Dowiesz się czym jest i jak rozpoznać mobbing, dyskryminacje czy molestowanie. Poznasz procedury przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi, molestowaniu i innym niepożądanym zachowaniom.
Nowoczesne metody szkoleniowe
Poznasz najpopularniejsze obecnie narzędzia wykorzystywane przez duże organizacje na całym świecie, między innymi: szkolenia tworzone na potrzeby klienta i szkolenia gotowe on-line, wirtualne biblioteki wiedzy, narzędzia typu wiki, videocasty, webinary, rozwiązania bazujące na mechanizmach social learningu
Outsourcing funkcji personalnych
Poznasz najnowsze rozwiązanie, którym jest outsourcing funkcji personalnej. Dowiesz się dlaczego pozwala on na zminimalizowanie przez pracodawcę kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w dziale personalnym, oddelegowanie czynności i zadań tego działu.
Prawo pracy w tym zatrudnienie obcokrajowców
Poznasz prawo pracy i dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, u którego pracuje cudzoziemiec. Poznasz warunki pracy i zatrudnienia, niezależnie od tego, czy zatrudniasz cudzoziemca w Polsce czy też delegujesz go do świadczenia usług na terytorium Polski zgodne z polskimi przepisami.
Rola działu HR w strukturach projektowych
Poznasz rolę działu HR w strukturach projektowych. Dowiesz się dlaczego dział HR powinien dążyć do większego zaangażowania i produktywności pracowników. Nauczysz się jak zbudować sprawną drużynę HR.
Skuteczne negocjacje
Poznasz sztukę negocjacji - zasady negocjacji skuteczne w biznesie i w życiu codziennym. Przedstawimy style i rodzaje negocjacji, które będą dla ciebie ,,receptom" na osiąganie sukcesów.
System motywacji
Dowiesz się czym jest system motywacyjny, oraz jak wybrać i wprowadzić skuteczny system motywacyjny w swojej organizacji. Zrozumiesz instrumenty motywowania i nauczysz się skutecznie z nich korzystać.
System zarządzania kadrami
Poznasz pojęcie i podstawowe problemy zarządzania kadrami. Dowiesz się czym jest współczesna koncepcja zarządzania kadrami, poznasz proces kadrowy i jego podstawowe elementy zarządzania kadrami.
Szkolenia i rozwój pracowników
Dowiesz się dlaczego szkolenia stanowią jedną z metod rozwoju pracownika i dlaczego stanowią one znaczący kapitał dla firmy. Wyjaśnimy dlaczego pracodawcy decydują się na poniesienie kosztów na szkolenia pracowników, a w zamian oczekują, że ich inwestycja zwróci się z korzyścią dla przedsiębiorstwa.
Uwarunkowania prawne w ZZL
Poznasz podstawy i uwarunkowania prawne Zarządzana zasobami ludzkimi.
Zarządzanie czasem - zasady Time management
Poznasz najlepsze praktyki produktywności oraz sprawnego zarządzania czasem i zadaniami Zgłębisz 5-Etapowy Proces Zarządzania Sobą w Czasie. Dowiesz się, jak zarządzać czasem i zadaniami w bezstresowy sposób. Poznasz sposoby na maksymalną koncentrację na realizacji zadań i radzenie sobie ze złodziejami czasu. Poznasz narzędzia i aplikacje wspierające efektywność osobistą.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty w ramach rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 należy złożyć do 7 dni od momentu zapisu na specjalność.
Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Zasady przyjęcia:

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat pierwszej raty.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany podczas zapisów przez stronę, do pobrania tutaj) lub dostępny w sekretariacie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • dowód wpłaty wpisowego 200 zł¹ *,
 • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (będzie ona dostępna do pobrania po przejściu procesu rekrutacji on-line).

 

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach przy ul. Sienkiewicza 1 lub w Częstochowie przy al. NMP 2.

¹ Wpisowe jest zwracane tylko i wyłącznie w przypadku nie uruchomienia danej specjalności studiów.

* Uwaga! Promocje na wpisowe są ograniczone czasowo. Oznacza to, że obniżone wpisowe będzie tylko przez tydzień od momentu zapisu na wybraną specjalność przez formularz rejestracyjny online. Jeśli do tego czasu nie zostaną doniesione dokumenty, konieczne będzie uiszczenie pełnej kwoty wpisowego.

Opłaty dla tej specjalności:

 • Suma opłat – 3200,00 zł
 • Ilość rat – 10
 • Cena za miesiąc – 320 zł
 • Wpisowe – 200 zł

Opłaty prosimy realizować na indywidualne konta słuchaczy. Szczegółowe informacje można znaleźć w Strefie Słuchacza.
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach bez dodatkowych kosztów.
Koszt studiów przez cały okres ich trwania jest niezmienny.

Promocje

Obecnie nie mamy promocji na tę specjalność, jednak możliwe, że już niedługo znajdzie się tu coś ciekawego dla Ciebie – zajrzyj do nas!

Brak konieczności realizowania praktyk.